"Улаанбаатар" хоолны наадам

"Улаанбаатар" хоолны наадам

Улаанбаатар , Баянзүрх

Монголд хоолны соёлыг олон нийтэд таниулах зорилготойгоор анх 2013 онд тус наадмыг зохион байгуулж эхэлсэн.

Мөн Монголчуудын хоол, идээ, ундаа, тэдгээрийг боловсруулах, хадгалах, нөөцлөх, хэрэглэх уламжлалт аргыг олон улсад түгээн дэлгэрүүлэх, Монгол орны экологийн цэвэр хүнсийг олон улсад бодитоор сурталчлах зорилготой байдаг.