"Хуралдайн наадам-Шонхорын баяр"

"Хуралдайн наадам-Шонхорын баяр"

Улаанбаатар , Хан-Уул

Эртний Монголын түүх, соёлтой шууд холбогддог үндэсний бахархалт шонхор шувууны талаар олон нийтэд сурталчлан таниулах, биет бус соёлын өвийг сэргээх, шонхорын наадгайг Аялал жуулчлалын шинэ бүтээгдэхүүн болгох тусгай сонирхлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, гадаад, дотоодын жуулчдыг татах зорилготой юм.